Çevre STK’lar

KAYITLI STK’larSTK:           Anadolu Kalkınma ve Eğitim Derneği

Amaç: Derneğimiz kalkınmanın temel dinamiklerinden olan eğitim, çevre ve gençlik alanlarına dönük çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.
Faaliyetler: Kalkınmanın temel dinamikleri olan eğitim, gençlik ve çevre konularında geniş halk kitlelerini bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; kurslar, eğitim seminerleri ve basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre, bilimsel toplantı, açık oturum, semp
E-posta: aked23@gmail.com
Telefon: 0530 5103637
Fax: 0424 2382888
Adres: Gazi Cad. Anıt Pasajı No:6 23200 Elazığ
Web Site: www.aked.org.tr 
Görüş ve Önerileri: Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir kalkınma anlayışında buluşabilmek dileğiyle

www.rec.org.tr

www.dogadernegi.org

www.sifiryokolus.org

www.wwforg.tr

http://www.dhkd.org

http://www.cevko.org.tr

http://www.cekulvakfi.org.tr

http://www.turmepa.org.tr

http://www.turcek.org.tr