Proje Hakkında

ELAZIĞ GERİ DÖNÜŞÜMLE KAZANIYOR

Projenin toplam süresi8 ay
Projenin amaçlarıProjemizin genel amacı geri dönüşüm ile maddi kaynaklarımızın yeniden kazanılarak çevre ve doğanın korunmasına katkıda bulunmaktır.Projemizin özel amaçları ise Elazığ halkının atıklar ile ilgili kullanım alışkanlıklarını geri dönüşüme uygun olarak değiştirmek,  b) geri dönüşüm konteynırlarının bulunmadığı yerleşim yerlerine bu konteynırların sağlanması için halkın maddi ve manevi desteğini alan kampanyalar geliştirmek, c)  STK’lar ile yerel yönetimler ve kamu kurumları arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlayacak örnek bir uygulama geliştirmektir.
Hedef grup(lar)Okullar (10 ilköğretim, 3 ortaöğretim), yerel yönetimler (1 Belediye, 2 ilçe, 3 belde başkanlıkları), yerel medya kuruluşları (5 yazılı, 3 görsel, 4 elektronik), Mahalle ve Köy Muhtarlıkları (10 mahalle, 5 merkez köy muhtarlıkları), STK’lar (10 STK), Sanayi ve Ticaret Odası ile KOBİ’lerdir (10 KOBİ)
Nihai faydalanıcılarElazığ halkı, Elazığ Belediyesi, Doğu Anadolu ve Türkiye insanları
Beklenen SonuçlarElazığ halkının atıklar ile ilgili kullanım alışkanlıklarının geri dönüşüme uygun olarak değişmesi; Geri dönüşüm konteynırlarının Elazığ’ın bütün bölgelerine yerleştirilmesi; AB hibe desteği ile kurulan Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm tesisinin daha etkili işletilmesi; STK’lar, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki bağın güçlendirilmesi; Geri dönüştürülen atıklar ile çevre ve doğanın korunması.
Temel faaliyetlerKapsamlı eğitim kampanyaları; Yeni geri dönüşüm konteynırlarının yerleştirilmesine dönük kampanyalar geliştirme; STK, yerel yönetimler ve kamu kuruluşları arasında işbirliği toplantıları; Özellikle ev kadınlarına yönelik uygulamalı kısa eğitimler gerçekleştirme; Geri dönüşümle ilgili resim ve kompozisyon yarışması düzenleme; Geri dönüşümle ile ilgili kısa radyo ve TV spotları hazırlama; Geri dönüşüm tesisinin tanıtımını yaygınlaştırma; Okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına kağıtlar için karton geri dönüşüm kutucukları yerleştirme.